Този сайт използва бисквитки.

Добре дошли във vitrina.bg.

I. Общи условия
Настоящите Условия и Политиката за защита на личните данни, съдържаща се в тези Условия, следва да бъдат прочетени внимателно преди да бъдат използвани услугите на ВитринаБГ, предлагани чрез интернет платформата vitrina.bg. Условията имат силата на договор и уреждат отношенията между ВитринаБГ (наричан по-долу за краткост „Администратор”) и лицето ползвател на Услугите, предлагани от Администратора (наричан по-долу за краткост „Потребител”). Условията описват и практиките при обработването на личните данни на Потребителя във връзка с предоставяните от Администратора Услуги. Съгласяването с тези Условия по време на процедурата по регистрация в интернет платформата vitrina.bg или извън такава процедура означава и съгласие на Потребителя с Политиката за защита на личните данни, както и съгласие с обработването на предоставените лични данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, с използване на интернет платформата и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където са приложими тези Условия и Политиката за защита на личните данни, ще се счита, че Потребителят ги е прочел, разбрал и се е съгласил с тях, както и с обработването на личните му данни.
В случай че Потребителят не е съгласен с условията по-долу, следва да не използва услугите на ВитринаБГ.

II. Основни понятия:
1. По смисъла на настоящите Условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1.1. „АДМИНИСТРАТОР” на интернет платформата vitrina.bg е търговското дружество ВитринаБГ, ЕИК 207017634, седалище и адрес на управление:УЛ БРАЦИГОВО 63, гр. Перник.
1.2. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от Услугите на Администратора. Лица, ненавършили 18 години, следва да използват тези услуги под надзора на родител, попечител или настойник.
1.3. „УСЛУГИТЕ“ на Администратора включват неизчерпателно:
- създаване на потребителски профил в интернет платформата vitrina.bg;
- публикуване на уебсайтове в интернет платформата vitrina.bg
- SEO оптимизация на уебсайт.
III. Правила относно създаване на потребителски профил (акаунт, регистрация):
2. За създаване на уебсайт в интернет платформата vitrina.bg и за използване на други нейни функционалности е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който следва да се посочи потребителско име, парола, e-mail адрес, да се приемат настоящите Условия и да се даде съгласие за обработване на личните данни. На въведения e-mail адрес Потребителят ще получи автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на e-mail адреса, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично. Ако линкът бъде посетен, регистрацията асоциирана с този линк се активира.
3. В създадения потребителски профил Потребителят има възможност да попълни допълнителна лична информация като имена, телефон, адрес, уебсайт и т.н., както и да добавя снимки. С попълване на тази информация Потребителят декларира, че посочените данни са доброволно предоставени, че същите са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Информация за това как се обработват предоставените лични данни и за какви цели се съдържа в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Условия.
4. Създаденият акаунт в интернет платформата vitrina.bg се използва чрез имейл и парола. Потребителят е длъжен да пази и да не предоставя потребителското си име и парола за ползване от трети лица и следва да уведоми незабавно Администратора в случай на разкриване на паролата.
5. Независимо дали е физическо лице, юридическо лице или група от лица, извършващи обща дейност (виж. т. 1.8) Потребителят има право само на един потребителски профил в интернет платформата vitrina.bg.
6. Нерегистриран потребител не може да създава уебсайтове.

IV. Правила относно публикуването и съдържанието на уебсайтовете:
7. Не се допускат, а Администраторът си запазва правото да изтрива без предупреждение уебсайтове:
7.1. В които са попълнени неправилно задължителните полета.
7.2. С лошо качество на снимки с цел запазване на имиджа на ВитринаБГ.
7.3. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретна категория и подкатегория на интернет платформата.
7.4. В които се предлагат стоки или услуги, за които публикуващият не е упълномощен от собственика или праводържателя.
7.5. Които съдържат множество правописни грешки, специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към конкретен продукт, услуга, дейност или работа.
7.6. Предлагащи употребявани стоки без реални снимки и без описание на характеристиките на продукта и неговото състояние.
7.7. Обяви, предлагащи продукт или услуга, които към момента не са актуални.
7.8. За които се получават множество жалби.
7.9. Които по какъвто и да е начин нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
7.10. Които имат противозаконно или противоречащо на моралните норми текстово съдържание, снимки или видео.
7.11. Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).
7.12. Които съдържат снимки или видео с порнографско съдържание.
7.13. Предлагащи стоки или услуги, за които е установен разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, освен в предвидените от закона изключения и ако към уебсайта е приложена снимка на документа, удостоверяващ съответно разрешение, лиценз или регистрация.
7.14. Които съдържат текст, снимки или видео, целящи политическа агитация.
7.15. Които съдържат нецензурни изрази, обиди или заплахи, както и такива, призоваващи към разпространяване на насилие, антидемократична идеология, дискриминация или омраза на каквато и да е основа.
7.16. Предлагащи тютюневи изделия (включително отпадъците от тютюн, заместители на тютюна, ароматизиращи вещества и течности за електронни цигари), алкохолни продукти и всякакви акцизни стоки по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
7.17. Уебсайтове, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.
7.18. Предлагащи човешки и животински тъкани и органи, както и биологичен и генетичен материал.
7.19. Предлагащи пчелни майки и рояци, без посочени имена и телефон с които присъстват в Списък на регистрираните производители на пчелни майки и рояци/отводки, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, съгласно Закон за пчеларството.
7.20. Предлагащи огнестрелни оръжия и муниции, за чието притежание или търговия се изисква надлежно разрешително, както и на експлозиви и пиротехнически изделия (в това число фойерверки, ракети и др.).
7.21. Предлагащи или търсещи лекарствени продукти или хранителни добавки с лечебни свойства.
7.22. Предлагащи или търсещи упойващи и психотропни вещества, включително наркотични вещества, както и техните прекурсори, медикаменти с контролен режим и всякакви други вещества, използвани като техни заместители.
7.23. Предлагащи или търсещи опасни химически вещества и смеси, включително и изделия, съдържащи такива вещества и смеси.
7.24. Предлагащи стоки без необходимия сертификат, декларация за съответствие, маркировка, етикетировка, инструкция/указания за безопасна употреба, спецификация и др., изискуеми от българското законодателство и приложимите актове на Европейския съюз.
7.25. Предлагащи защитени животински, растителни и гъбни видове, както и на части от тях.
7.26. В които се съдържат предложения за участие във финансови или стокови пирамиди или други подобни структури или се предлагат съмнителни начини за генериране на доходи или стоки, както и свързаното с тях обучение.
7.27. В които се предлагат акаунти в различни платформи и услуги.
7.28. В които се предлагат монети или банкноти в обръщение, както и неистински или преправени монети или банкноти; както и монети, монетовидни предмети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, без информация за произход, година на емисия, сериен номер и реална снимка.
7.29. В които се предлагат културни ценности без необходимата информация за произход, идентификация и регистрация по реда на Закона за културното наследство.
7.30. Съдържащи текст, снимка или видео, целящи нелоялна конкуренция, имуществена или емоционална вреда спрямо други Потребители на платформата или трети лица.
7.31. В които се предлагат пакети по сключени договори с доставчици на интернет, телевизионни и мобилни услуги, както и на СИМ карти.
7.32. Съдържащи хазартни игри.
7.52. С нереална цена или цена без ДДС.
8. - 9. - 9.1. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 4 MB. Снимките се преоразмеряват автоматично до максимални размери 1280х1000 пиксела, ако техните размери ги надвишават. Към всяка снимка автоматично се добавя воден знак с адреса на обявата в vitrina.bg с цел да бъде предотвратено неоторизирано копиране на потребителско съдържание.
9.2. Форматът на снимката може да бъде .jpg, .jpeg, .gif, .png.
9.3. Снимките трябва да са с добро качество и да съответстват на заглавието и съдържанието на обявата.
9.4. Потребителят следва да публикува снимки, които сам е направил или за които има правно основание да ги ползва.
9.5. Ако в снимката или видеото е показан човек, публикуващият Потребител следва да може да докаже, че е получил изричното съгласие на това лице.
10. - 11. -
V. Управление на уебсайтовете в интернет платформата vitrina.bg. Платени услуги
12. Уебсайтовете се публикуват за избран от Потребителя период, като валидността на обявата може да бъде удължавана от него по всяко време. Корекциите на уебсайтовете са неограничени и безплатни.
13. Уебсайтовете се деактивират автоматично в профила на Потребителя след изтичане на валидността им, освен ако не бъдат подновени или не бъдат удължени от него. Същият може и сам да архивира свои сайтове преди да е изтекла валидността им.
14. Уебсайтовете с изтекла валидност и архивираните сайтове могат да бъдат отново активирани от Потребителя по всяко време в рамките до 6 месеца след деактивирането им чрез натискане на бутона „Активирай“ или „Редактирай“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период, уебсайтовете се изтриват автоматично. Всички сайтове на Потребителя могат да бъдат изтрити от него по всяко време.
15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, ако е започнало нейното изпълнение от Администратора.
21. Използването на платена услуга за уебсайт не гарантира нейното публикуване, ако обявата не отговаря на настоящите Условия, на българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз. Администраторът има право да премахне такава обява, като стойността на платената услуга не се възстановява.
22. Администраторът не възстановява суми за предплатени абонаменти или платени услуги за сайтове и в следните случаи:
22.1. когато обявата е премахната от Администратора след сигнал на Потребител, че същата вече не е актуална;
22.2. в случаите, в които обявата е била архивирана или изтрита от самия Потребител;
22.3. във всички случаи, когато профилът на Потребителя е блокиран/изтрит и/или уебсайтовете са ограничени/изтрити от Администратора заради действия на Потребителя, които са в нарушение на настоящите Условия, на българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз.
23. - 23.1- 23.2. В случай на възстановяване на сумата по банков път, Потребителят следва да представи:
1. Оригинал на разписката, с която е заредена сумата;
2. Заявление (свободен текст), където да са посочени IBAN и три имена на титуляр на банковата сметка, в която да бъде възстановена остатъчната сума.
23.3. Необходимите документи по т.23.1. и т.23.2. следва да бъдат изпратени на адрес: [email protected]
23.4. - 23.5. Възстановяване, респ. прехвърляне на сумите, се извършва от Администратора в двуседмичен срок от датата на получаване на документите по т.23.1. и т.23.2.
24. - 25. Администраторът си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение и без да носи отговорност за това.
26. -
VI. Права и задължения на Потребителя

27. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил в платформата vitrina.bg и да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на платформата, в съответствие с настоящите Условия. Информация за правата на Потребителя във връзка с обработването на личните му данни се съдържа в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Условия.
28. Задълженията на Потребителя включват неизчерпателно:
28.1. да не използва нерегламентирани рекламни, маркетингови и други похвати, които са извън обхвата на предоставените от Администратора услуги;
28.2. да не изпраща или разпространява по какъвто и да е начин реклама, непоискани търговски съобщения и писма, с цел търсене и набиране на клиенти, чрез системата за размяна на електронни съобщения на платформата. При получаване на подобни съобщения, Потребителят следва да информира незабавно Администратора.
28.3. да не разкрива лични данни, касаещи други Потребители, станали известни на Потребителя при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и настоящата Политика за защита на личните данни;
28.4. да пази в тайна потребителското си име и парола за достъп в платформата vitrina.bg и да не предоставя своя потребителски профил за ползване от други лица;
28.5. да не публикува сайтове, коментари, съобщения и др. материали, които нарушават по какъвто и да е начин настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз, както и такива, които нарушават правата на трети лица.
28.6. да не копира, модифицира и възпроизвежда информационните ресурси и материали, публикувани на интернет платформата;
28.7. да представи доказателства за наличието на изискуемите от закона документи и регистрации относно публикуваните от него сайтове, при поискване от Администратора или от контролен орган в посочения от Администратора или контролния орган срок.
28.8. Забранява се многократното публикуване на един и същ коментар под една или няколко сайтове (спам). Тези коментари ще бъдат изтривани по преценка на Администратора. При повторно провинение ще бъде ограничен достъпът на автора на коментарите до услугите на Администратора.
29. Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде сигнал, когато счита, че уебсайт нарушава негови права и законни интереси. Сигнал, който не отговаря на посочените по-долу изисквания, няма да бъде разглеждан.
29.1. Сигналът се подава в писмена форма на български език.
29.2. Сигналът следва да съдържа: идентификационни данни на подателя; контактна информация за обратна връзка; посочване на конкретна обява; описание на нарушението; посочване на конкретна нормативна разпоредба или точка от настоящите Условия, които нарушава обявата и в какво се състои искането на подателя на сигнала.
29.3. Към сигнала се прилагат доказателства, които удостоверяват правата на подателя.
29.4. Когато сигналът се подава от пълномощник, се прилага пълномощно.
29.5. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 7 дни от датата на получаването му. Този срок може да бъде удължен по преценка на Администратора, за което уведомява подателя.
29.6. Ако сигналът е основателен и подкрепен с доказателства, Администраторът уважава направеното със сигнала искане, ако е в неговите компетенции.

VII. Права и задължения на Администратора
30. Администраторът няма задължение да контролира съдържанието на уебсайтовете и рекламите, публикувани в интернет платформата, както и да следи, дали същите нарушават настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз, авторските права или сродните му права, или на правата върху интелектуалната собственост, както и да следи за неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход и т.н., нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
31. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение и без да носи отговорност за тези свои действия:
31.1. да изтрива профили, сайтове, снимки, видео, коментари, съобщения, които нарушават настоящите Условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз, както и такива, които нарушават правата на трети лица, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени;
31.2. да заключва или изтрива сайтове и регистрации при чести корекции на съдържанието, снимките и видеото, както и при заменянето на съдържанието, снимките или видеото на обявата с такива на друг продукт/имот/услуга, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени;
31.3. да деактивира и върне за корекция сайтове, които не отговарят на изискванията на настоящите Условия, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени;
31.4. да променя категорията и подкатегорията на всяка обява, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява;
31.5. да отложи публикуването на уебсайт на Потребител, с цел извършване на проверка за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите Условия, на българското законодателство или приложимите актове на Европейския съюз.
31.6. да не приеме, да откаже или да спре реклами, съдържанието и/или оформлението на които нарушават настоящите Условия, разпоредбите на действащото законодателство, на приложимите актове на ЕС, на добрите нрави, както и когато същите засягат или биха могли да засегнат правата, икономическите и/или други законни интереси на Администратора и/или на трети лица;
31.7. да блокира достъпа на Потребителя до потребителския му профил в случаите предвидени в настоящите Условия.
32. Администраторът има право да изпраща на своите Потребители непоискани търговски съобщения, включително и чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в интернет платформата, с цел да информира потребителите за нови услуги или за промяна в условията на предлаганите досега услуги в интернет платформата.
33. Администраторът има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на интернет платформата на лица, ненавършили 18 години.
34. Администраторът може да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чиито данни са били добавени в забранителен списък на Администратора.
35. Администраторът има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя рекламни банери и други рекламни материали навсякъде в интернет платформата, включително и в пространството, заето от обявата, независимо дали тя е безплатна или платена и без оглед на това дали банерът или рекламният материал е на конкурент на публикувалия обявата.
36. Платформата vitrina.bg може да съдържа връзки или препратки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Администраторът няма задължение да контролира и следи тези връзки и препратки, нито носи отговорност за съдържанието, политиката за защита на лични данни или сигурността на сайтовете, към които водят те. Ако Потребителят осъществи връзка с такива сайтове, същият прави това изцяло на свой риск и на своя отговорност.
37. Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение от страна на Потребителя на настоящите Условия, на българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз и/или нерегламентирана употреба на услугите, предоставяни от интернет платформата.

VIII. Отговорност
38. „ВитринаБГ” е собственик на интернет платформата vitrina.bg, но не е подател на съдържащите се в интернет платформата, сайтове и реклама, не е страна или посредник при взаимоотношенията на Потребителите, по повод или във връзка с публикуваните сайтове или реклама и не осъществява пряк или косвен контрол върху тях. Отговорност за съдържанието на обявата и рекламата носи единствено нейният подател. Потребителите използват публикуваната информация на свой риск и на своя отговорност. В този смисъл Администраторът не носи никаква отговорност спрямо Потребителя и трети лица, по повод или във връзка с публикуваните сайтове или реклама, в това число и в следните неизчерпателно изброени хипотези, касаещи:
38.1. наличността, безопасността и качеството на стоките и съдържанието на услугите, поставени на вниманието на Потребителя, чрез публикуваните сайтове, електронни препратки, рекламни банери, снимки, видео и др.;
38.2. възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти, във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, чрез публикуваните сайтове, електронни препратки, рекламни банери и др., както и не отговаря за противоправния характер на дейността на третите лица или за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения;
38.3. достоверността и актуалността на публикуваните сайтове и реклама;
38.4. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на интернет платформата ;
38.5. публикувани от Потребителя материали или информация в интернет платформата , които накърняват по какъвто и да е начин имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски права или права върху интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход и т.н.;
38.6. вреди, настъпили за Потребителя, в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица;
38.7. изразените от потребителите мнения/коментари/текстове, имащи незаконно, оскърбително, злепоставящо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер и др. подобно съдържание или съдържа клеветнически, расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие, терор, антидемократични идеологии или други осъдителни думи, изрази, призиви, твърдения, квалификации и т.н.;
38.8. непредоставяне на услугите на интернет платформата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – злонамерени атаки на трети лица, в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Администратора;
38.9. претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите на интернет платформата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщенията, уебсайтовете и рекламата, станали достъпни чрез платформата vitrina.bg;
38.10. претърпени вреди и пропуснати ползи за Потребителя, настъпили вследствие на блокиране на потребителския му профил и/или изтриване на регистрацията му, при констатирани нарушения, както и при предоставяне на информация за Потребителя, в изпълнение на разпореждания на компетентни държавни органи, поискани по надлежния ред.
39. Потребителят носи пълна отговорност както пред Администратора, така и пред третите лица за съдържанието на публикуваните от него сайтове и реклама, и в тази връзка за всякакви грешки или неточности в описанието на стоките/услугите в обявата или рекламата, за изпратените лични съобщения, коментари и сигнали, както и за всички свои действия или извършени през потребителския си профил действия, във връзка с използването на платформата vitrina.bg, които нарушават настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз, включително и в случаите на нарушаване на авторските права или сродните му права, както и на правата върху интелектуалната собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица. Потребителят е отговорен за действията си и след закриване на потребителския му профил.
40. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени от последния вреди и/или пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени обезщетения на трети лица, адвокатски възнаграждения и/или други разходи, вследствие на открити производства или предявени претенции срещу Администратора, във връзка с сайтове, коментари, съобщения, реклама, снимки, видео и т.н., които Потребителят е публикувал в нарушение на настоящите Условия, на българското законодателство, на приложимите нормативни актове на Европейския съюз или на добрите нрави и т.н.
41. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение да предприема мерки срещу Потребители при констатирани многократни нарушения на настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз, както и при постъпили множество сигнали:
41.1. В случай на груби или повторни нарушения на даден Потребител – Администраторът има право да изтрие потребителския му профил и да добави контактите му в забранителен списък с цел превенция на повторна регистрация на същия в интернет платформата vitrina.bg.
41.2. В случай на груби или повторни нарушения на даден Потребител с месечен абонамент (предплащащите пакет сайтове над безплатните лимити):
- за едно нарушение в рамките на текущия месец – Администраторът има право да изтрие уебсайтовете, публикувани в нарушение на настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз.
- за второ нарушение в рамките на текущия месец – Администраторът има право да премахне VIP абонамента и свързаните с него допълнителни услуги, както и да деактивира всички снимки и видео в уебсайтовете на Потребителя за срок от 7 календарни дни.
- за три и повече нарушения в рамките на текущия месец – Администраторът има право да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата.
41.3. По усмотрение на Администратора могат да бъдат налагани и други мерки и ограничения.
42. Подаване на подвеждаща или грешна информация към екипа на ВитринаБГ под формата на e-mail, съобщение или нередност към публикувана в интернет платформата уебсайт не е разрешено, като на подателя на такава информация ще бъдат прилагани мерките съгласно т.41.

IX. Прекратяване на услуги
43. Обяви могат да бъдат изтрити в следните случаи:
43.1. по всяко време от Потребителя чрез функционалността в интернет платформата;
43.2. след изтичане на валидността на уебсайтовете или след ръчното им деактивиране от Потребителя, те остават на сървъри на vitrina.bg за срок от 6 месеца (1 година за категория „Наеми”), след което биват изтрити от автоматична система;
43.3. от Администратора, в предвидените в настоящите Условия случаи.
44. Потребителският акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
44.1. при съмнения за нарушаване от Потребителя на тези Условия, на други условия предвидени в интернет платформата, на българското законодателство или приложимите нормативни актове на ЕС, на правата, свободите и законните интереси на Администратора или на трети лица;
44.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;
44.3. със заявка от страна на Потребителя, при наличие на основателна причина за това;
45 Потребителският акаунт може да бъде изтрит в следните случаи:
45.1. по всяко време, със заявка от страна на Потребителя, чрез функционалността в интернет платформата;
45.2. автоматично, при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 1 година);
45.3. при наличие на два или повече профила на едно лице, профилите се редуцират до един по усмотрение на Администратора;
45.4. по усмотрение на Администратора се изтриват и профили, създадени за заобикаляне на установените с настоящите Условия ограничения;
45.5. при нарушаване на настоящите Условия, на други условия, предвидени в интернет платформата, на българското законодателство или приложимите нормативни актове на ЕС;
45.6. когато Потребителят с действията си засяга или би могъл да засегне правата, икономическите и/или други законни интереси на Администратора и/или на трети лица;
45.7. като превантивна мярка срещу злоупотреби, когато Потребителя използва VPN/TOR/Proxy/публични или други мрежи с цел анонимизация.
45.8. в други случаи по преценка на Администратора, с предварително уведомление.
46. При изтриване на акаунта се заличават всички съпътстващи профила данни - сайтове, контактна информация и др. Изтрити сайтове и акаунти не се възстановяват. Информация за това, как се заличават предоставените лични данни се съдържа в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Условия.

X. Авторски права и права на интелектуална собственост
47. Всички авторски права и права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на интернет платформата, са обект на закрила на действащото законодателство, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност. Потребителят потвърждава и гарантира, че притежава или има необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите, във връзка със съдържанието на публикуваните от него сайтове или реклама в платформата vitrina.bg, като дава изричното си съгласие Администраторът да го използва, възпроизвежда, разпространява, създава производни произведения във връзка с предоставяне на Услугите си, включително, но не само, с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.
 
 
XI. Политика за защита на личните данни
48. Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика") е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и описва практиките на ВитринаБГ, ЕИК 207017634, със седалище и адрес на управление: УЛ БРАЦИГОВО 63, гр. Перник при обработването на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяните от Администратора Услуги в интернет платформата vitrina.bg.

Групи лица, за които се обработват лични данни
49. Във връзка с предоставяните Услуги Администраторът обработва информация относно следните Субекти на данни:
49.1. Потребители на услугите на Администратора с регистрация, включително осъществяваща се автоматично с пренос на данни от други сайтове, чрез социалните мрежи „Facebook” и ”Google”;
49.2. Потребители на услугите на Администратора без регистрация;
49.3. Лица, отправили запитвания чрез имейл, обаждане, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Администратора;
49.4. Лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Администратора.
50. В случай че лице под 16-годишна възраст е предоставило свои лични данни, без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Администратора незабавно за това.

Цели, за които се обработват личните данни
51. Администраторът обработва информацията, предвидена в Условията за използване на услугите на vitrina.bg и настоящата Политика за защита на личните данни, за следните цели и на следните правни основания:
51.1. Сключване и изпълнение на договор за услугите на Администратора: извършване на регистрация (създаване на потребителски профил); дейности по предоставяне на услугите, достъпни чрез платформата ; извършване на плащания и т.н.; за комуникация, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставените Услуги; уведомяване за промени в Услуги; осигуряване възможност за изпращане на съобщения и за коментиране на съдържание; за участие в онлайн игри, състезания и промоции;
За тези цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории данни.
51.2. Законово основание: изпълнение на предвидени в закона задължения като съхраняване на информация за определен срок; предоставяне на данни по разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, осъществена по надлежен ред; осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи; извършване на финансово-счетоводна дейност (напр. издаване на фактури, обработване на плащания); изпълнение на законовите задължения на Администратора за уведомяване за различни обстоятелства, свързани с правата на Потребителя, с предоставените Услуги или със защитата на данните и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории данни.
51.3. Легитимен интерес на Администратора: упражняване на обща потребителска администрация; приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, измами и нарушения; разрешаване на технически проблеми или проблеми с функционалността на платформата; поддържане и администриране на Услугите; изпращане на съобщения за предлаганите от Администратора услуги; следене на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност; управление на трафика на интернет платформата; генериране на анонимна статистика за Потребителите на платформата; провеждане на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.
Администраторът може периодично да изпраща рекламни (промоционални) материали или съобщения за целите на директния маркетинг, в случай че има изрично съгласие за това.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
51.4. Изрично съгласие. Обработването на личните данни в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
52. Когато информацията, събрана от и за Потребителя не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Администраторът може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.

Обхват на личните данни, които се обработват
53. Администраторът обработва лични данни, предоставени доброволно от Потребителя. Последният преценява самостоятелно какви данни да предостави за себе си.
54. Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба Администраторът следва да бъде уведомен незабавно.
55. Потребителят декларира и гарантира, че съдържанието и информацията, която публикува, използвайки Услугите на Администратора, не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително са получили тяхното съгласие за такова публикуване.
56. Администраторът ясно обозначава задължителния (поставя се звездичка) или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Ако не се посочи информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да бъдат използвани услугите на Администратора.
57. Следва да се има предвид, че информационната платформа vitrina.bg е публична среда, която позволява на трети лица да разглеждат публикуваните в нея сайтове заедно с личните данни, които са посочени в тях. С приемането на настоящите Условия и Политика Потребителят декларира, че е информиран, приема и е съгласен цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикува в/чрез Услугите на Администратора, да бъде публично достъпна.

Лични данни, които се обработват
58. Администраторът събира и обработва следната информация от и относно Потребителя:
58.1. Регистрационната информация, която Потребителят предоставя, за да създаде профил (акаунт) в платформата задължително съдържа потребителско име (което е препоръчително да не съвпада с имената на Потребителя), парола и e-mail адрес, който е необходим за потвърждение на регистрацията и последващата комуникация, във връзка с ползваните Услуги. Регистрационната информация може да включва и имена на Потребителя, телефонен номер, населено място, адрес и всякаква друга информация, която Потребителят желае да предостави доброволно, посредством регистрационната форма, за която и да е от Услугите на Администратора, без да e била поискана изрично от него.
58.2. Публична информация и публикации – състои се от публикации на сайтове, коментари, снимки, видео, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Потребителят публикува в/чрез Услугите на Администратора, и всякаква лична информация, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, профилна информация, снимки и др. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в интернет платформата или в резултати от търсене на външни търсачки.
Потребителят може да ограничи достъпа до част от тази информация, използвайки функционалностите на платформата или като не я попълва в съответните полета. Потребителят сам извършва преценка за това каква информация и данни за себе си иска да направи публично достъпни. По преценка на Администратора, когато обработването е необходимо за сключване на договор или за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, могат да бъдат обработвани и данни като имена, идентификационен номер и адрес.
58.3. Автобиография - Платформата дава възможност на Потребителя да създаде и съхрани в профила си една или повече автобиографии (CV-та), които Потребителят може по своя преценка да изпраща в лични съобщения към публикувани в интернет платформата сайтове за работа. Автобиографията съдържа следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, включително и снимка. Потребителят преценява самостоятелно какви данни да включи в съответната автобиография и ако не желае да попълни някое от полетата, които са отбелязани със звездичка, може да създаде своя автобиография извън интернет платформата, която да прикачи и съхрани в профила си и да изпрати по предвидения в платформата начин към съответната уебсайт за работа.
58.4. Онлайн игри, състезания и промоции. Администраторът може да събира лична информация като имена и данни за контакт при участие в игри, викторини или други маркетингови промоции, които се спонсорират през интернет платформата или на сайтове на трети страни. Администраторът може също така да обработва информация, необходима за подобряването на ефективността на рекламните му кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата или в сайтовете на трети страни.
58.5. Информация от социалните мрежи и други услуги. Ако Потребителят осъществи достъп до или влезе (логне се) в профила си за Услуга на Администратора чрез услуга тип „социална мрежа“ (Facebook, Google и т.н.) или свърже Услуга на Администратора с услуга на социална мрежа или други услуги, предоставяни от трети лица, информацията, която Администраторът обработва може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителското име, свързани с тази услуга, всякаква информация или съдържание, за които Потребителят е дал съгласието си да бъдат споделени от нея с трети лица, като например имената и профилната снимка, потребителски имена в съответната социална мрежа или друга услуга, електронен пощенски адрес, както и друга публична информация. Когато Потребителят достъпва Услугите на Администратора посредством услуга на социална мрежа или друга услуга, предоставяна от трето лице, или когато свързва Услуга на Администратора с такива услуги, ще се счита, че същият разрешава на Администратора да обработва такава информация, съгласно тази Политика.
Ако Потребителят не желае личната му информация да бъде споделяна по този начин, същият не трябва да свързва акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Администратора и да не участва в споделяне на Услугите на Администратора в социалните мрежи.
58.6. Информация за дейността на Потребителя в интернет платформата vitrina.bg. Когато Потребителят осъществи достъп до или взаимодейства с Услугите на Администратора, Администратора може да съхранява техническа информация за устройството от което се достъпва платформата, използвания интернет браузър и операционна система, IP адрес, дата и час на всяко посещение, местоположение, търсенето, което се извършва в интернет платформата, реклами или рекламни банери, които са кликнати, сайтовете, от които се достъпва платформата и друга информация, асоциирана с Потребителя.
58.7. Информация от други източници. Администраторът съхранява и обработва информация, постъпила чрез електронни форми в интернет платформата, чрез обаждания към телефонната централа, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, с цел администриране и разрешаване на жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Администратора.
58.8. Финансова информация. Администраторът обработва данни за банкова сметка и друга банкова информация във връзка с извършени от Потребителя транзакции по банков път или през платформата на vitrina.bg, с които се заплащат услуги към Администратора.
58.9. Информация от системата за размяна на електронни съобщения между Потребители. Регистрираните Потребители имат възможност да изпращат помежду си съобщения във връзка с публикуваните в интернет платформата сайтове. Съобщенията съдържат свободен текст, въведен изцяло от Потребителя, който самостоятелно преценява дали да изпрати съобщението и какви лични данни да включи в него. Администраторът обработва информация за тези съобщения, без съдържанието им.
58.10. Информация необходима за заявяване на безплатна консултация за кредит към кредитен посредник. Администраторът обработва данни (имена, телефон, имейл, адрес и др.), които препраща на кредитен посредник с изричното съгласие на Потребителя, за заявяване на безплатна консултация за банково кредитиране.

Срок и местоположение на съхраняване на личните данни
59. Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп и в помещения, използвани от Администратора на територията на България. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална. Администраторът прилага следните условия за съхранение:
59.1. Регистрационни данни, информацията за извършването на регистрацията, съгласяването с настоящите Условия и Политика, съгласието за обработване на личните данни и съгласие за обработване на данните за целите на директния маркетинг - за целия период на поддържане на акаунта в интернет платформата и до 1 /една/ година от изтриване на регистрацията;
59.2. Публична информация и публикации в интернет платформата – Потребителят има възможност да изтрие или архивира тази информация по всяко време, но тя ще се съхранява от Администратора, без да е видима в интернет платформата за останалите потребители, в продължение на 6 месеца след изтриването на тази информация или акаунта.
59.3. -
59.4. История за дейността и изявленията на Потребителя в платформата: Съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, запис се пази за срок от 1 /една/ година след създаването на съответната история или събитие, вкл. и при закриване на акаунт.
59.5. Информация за срока на използваните в платформата бисквитки, може да бъде открита при извеждания избор на предпочитания, свързани с бисквитките.
59.6. Абонаменти за известия за нови сайтове с избрани критерии - за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или изтриването на акаунта.
59.7. Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
59.8. Записи от входящи телефонни разговори, необходими за подобряване на услугите на Администратора, се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца. За същия срок се съхраняват и звукозаписи на сайтове, подадени чрез колцентър.
59.9. Информацията необходима за заявяване на безплатна консултация за кредит към кредитен посредник се съхранява за срок от 3 месеца.
60. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
61. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини в платформата се прилага политика на резервираност на данните с период на опресняване 7 дни.

Сигурност. Технически мерки
62. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да опази информацията, с която разполага, включително лични данни, от загуба, кражба, разкриване, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.
63. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай че защитата на личните данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на правата и свободите на Потребителите, Администраторът ще предприеме необходимите действия, за да уведоми незабавно субектите на данни, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни
64. Администраторът се задължава да не разкрива лични данни, освен когато е получил изрично съгласие от лицето, за което се отнасят данните; когато това е предвидено в тази политика; в нормативен акт; ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган.
65. В определени случаи Администраторът може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпна, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Администраторът добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Администратора, на негови служители, посредници и контрагенти; защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членове на обществото; защита срещу измама или за целите на управлението на риска, както и когато разкриването е свързано с предотвратяване/ разкриване на престъпление.
66. Администраторът може да използва доставчици на услуги, за да му оказват съдействие при предлагането на услугите му. В този смисъл личните данни на Потребителя могат да се обработват освен от Администратора и от неговите доставчици. Например Администраторът може да повери услуги, които изискват обработка на лични данни, на доставчици на ИТ услуги, социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки и др. Във всички случаи те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от името на Администратора и е предмет на условията на тази Политика.
67. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които Потребителят се е съгласил, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
68. Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на интернет платформата на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Права на Потребителя относно личните му данни
69. Потребителят има следните права във връзка с обработването на личните му данни от Администратора:
69.1. Право на достъп до лични данни. Потребителят има право да получи от Администратора потвърждение, дали се обработват негови лични данни и ако това е така, да получи достъп до тези данни, включително и копие от тях. Регистриран потребител на интернет платформата vitrina.bg може да достъпи личните си данни, обработвани от Администратора в профила си, раздел Лични данни.
69.2. Право на коригиране. Потребителят има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне негови неточни лични данни. Регистриран потребител на интернет платформата vitrina.bg може и сам да направи корекция на данните си чрез функционалностите в самата платформа.
69.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Потребителят има право да поиска от Администратора да изтрие част или всички свързани с него лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин; при оттеглено съгласие върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Регистриран потребител на интернет платформата vitrina.bg може сам да изтрие личните си данни в интернет платформата, като изтрие своята уебсайт изцяло или част от данните в обявата, използвайки съответните инструменти. Същият има възможност да изтрие и регистрацията си в интернет платформата от меню ”Профил”  подменю ”Изтриване на профила”, с въвеждане на потребителската си парола.
Администраторът изтрива всички лични данни, с изключение на личните съобщения към други потребители, както и друга информация, която Администраторът е задължен да пази по закон.
69.4. Право на ограничаване на обработването. Потребителят има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато: бъде оспорена точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да направи проверка; обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред неговите интереси.
69.5. Право на преносимост на данните. Потребителят има право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат от Администратора. Това право се отнася само за информация, обработвана по автоматизиран начин, за която Потребителя първоначално е дал съгласието си или се обработва по силата на договор.
69.6. Право на защита по съдебен и административен ред. В случаите, в които Потребителят счита, че правата му са нарушени по един или друг начин, има право да подаде жалба до надзорен орган. Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25; E-mail: [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg;
69.7. Потребителят има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните му интереси.
69.8. Право на оттегляне на съгласие. Ако Потребителят не желае всички или част от личните му данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли своето съгласие. С оттегляне на съгласието за обработване на личните данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в интернет платформата, потребителският акаунт ще бъде изтрит. Такова оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
69.9. Право на възражение. Потребителят има право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, когато обработването е основано на легитимен интерес, включително профилиране. Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Има определени уведомителни съобщения относно Услугите, от получаването на които Потребителят не може да се откаже, като уведомления за промени в Услугите, Условията за използване на услугите, Политиката за защита на личните данни и други подобни съобщения.

Ред за упражняване на правата
70. Ако Потребителят желае да упражни което и да е от посочените по-горе права, може да направи това с изрично писмено искане към Администратора, подадено лично или чрез упълномощен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно, в офис на Администратора или изпратено на посочения по-долу адрес за кореспонденция, в който случай искането трябва да е с нотариална заверка. В искането си Потребителят следва да включи свой валиден e-mail, име, адрес и телефонен номер за кореспонденция. При подаването на искането за упражняването на права Администраторът може да изиска идентификация на Потребителя чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация.
При подаването на искането за упражняването на права Администраторът може да изиска идентификация на Потребителя чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
71. Администраторът изпълнява искането в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове, без ненужно забавяне, в срок до един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията, за което Потребителят ще бъде уведомен.
72. В определени от закона и регламента случаи Администраторът може да откаже изцяло или частично да изпълни потребителско искане, за което същият ще бъде уведомен.

 
XII. Политика за бисквитките
73. Бисквитките са малки текстови файлове, който се изпращат от сървъра на даден уеб сайт и се съхраняват на използвания от Потребителя компютър или мобилно устройство. Управляват се от интернет браузър. Когато Потребителят отново посети сайта, използвайки същия браузър, сървърът на този сайт получава съдържанието на изпратените от браузъра бисквитки. Всяка бисквитка е уникална и съдържа име (идентификатор), наименованието на сайта от който произхожда, срок на действие и стойност (данни). Тя позволява на даден сайт да запамети потребителски настройки, история на сърфирането и действия на Потребителя, неговите предпочитания или друга активност, извършвана в сайта или други данни. Обикновено бисквитката не съхранява информация, която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
74. На платформата vitrina.bg се използват два вида бисквитки - постоянни и сесийни. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в устройството на Потребителя, когато посещава платформата vitrina.bg и се изтриват след затварянето на браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството на Потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не бъдат изтрити.
75. Администраторът използва собствени бисквитки ("бисквитки на първа страна"), които се изпращат директно от платформата vitrina.bg и се използват само от нея. Бисквитки могат да се изпращат и от трети страни, които предоставят съдържание или услуги в платформата vitrina.bg ("бисквитки на трета страна"). Администраторът няма контрол върху бисквитките на тези трети страни. Последните могат по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на бисквитките и др.
76. За работата на платформата vitrina.bg и за осъществяване на нейните основни функции, Администраторът използва така наречените необходими бисквитки. За тяхното поставяне не е необходимо съгласие на Потребителите и те не могат да бъдат изключвани от системите на Администратора. Най-общо тези бисквитки се използват за следните цели: идентифициране на Потребителя при вход в системата; възможност за запазване на данните на Потребителя за автоматичен вход; запазване на настройки за поверителност; запазване на предпочитани настройки; последно посещавани категории, подкатегории, области; осигуряване на контрол върху сигурността на връзката, трансфера на данните и защитата от нежелани външни намеси; настройки необходими за нормалния достъп и ползване на услугите и информиране за липсата на такива; проследяване и предотвратяване извършването на регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице, както и др. бисквитки необходими за да се осигури нормален, сигурен и качествен достъп до услугите с всички техни функционални възможности. Повечето необходими бисквитки се изпращат в отговор на предприети от Потребителя действия, така че те са еквивалентни на заявка за услуга.
77. Администраторът използва услуга за интернет анализ Google Analytics на Google Inc. („Google"), като разрешава на тази трета страна да използва така наречените бисквитки за ефективност на платформата vitrina.bg. Тези бисквитки се използват само за цели свързани с платформата и обслужват легитимния интерес на Администратора, тъй като дават възможност за анализ и оценка на начина по който Потребителите използват интернет платформата, като Google Analytics изготвя и предоставя справки за това на Администратора. Последните помагат на Администратора да подобри структурата, навигацията и съдържанието на платформата и да я направи възможно най-удобна за ползване от Потребителите. Най-общо целите за които се използват тези бисквитки са: изчисляване на броя на посетителите на платформата; определяне на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на платформата; колко кликвания са необходими за да бъде изпълнена дадена задача; установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в платформата; изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на платформата; оптимизация на платформата и др. Информацията, която събират бисквитките се съхранява от Google (на техните сървъри). Същата е обобщена и анонимна и не се асоциира с конкретен Потребител. Включва част от IP адреса, технически данни за устройството, монитора/екрана, операционната система, браузъра или приложението; посетеният URL адрес и предишното посещение, изпратени от браузъра; идентификатори на устройството, на браузъра и на Потребителя и др. В платформата vitrina.bg е внедрена функцията за анонимизация на IP адрес, разработена от Google Analytics. Повече информация за анонимизацията на IP адресите може да се намери на следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=bg, а за употребата на бисквитките на Google Analytics: https://policies.google.com/privacy и https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg. Потребителят може да откаже използването на тези бисквитки, като изтегли и инсталира приставка за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg или използва другите начини описани в настоящата Политика за бисквитките.
78. Администраторът използва също така и услугите за интернет реклама Google AdSense и Google Ad Manager на Google Inc. („Google"), които разрешават и на трети страни партньори да използват така наречените целеви бисквитки на платформата vitrina.bg. Най-общо целите за които се използват тези бисквитки са: за показване на реклами, които могат да представляват интерес за Потребителя по време на посещение на платформата vitrina.bg; за ограничаване на броя на показванията на определена реклама; за измерване на ефективността на рекламните кампании; за проследяване на рекламите, върху които Потребителят е кликнал и др. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Потребителят може да се съгласи или да откаже тези бисквитки по всяко време по начините указани в настоящата Политика за бисквитките. Ако Потребителят откаже персонализирани реклами, платформата ще му визуализира неперсонализирани.
79. Бисквитки също се ползват за управление на рекламните банери на Администратора в платформата vitrina.bg, без те да съдържат лични данни и да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.
80. Администраторът използва услугата на Google Inc. („Google") за вграждане на  видеоклипове от YouTube в платформата vitrina.bg, използвайки режима на YouTube за подобряване на поверителността. Този режим може да зададе бисквитки на потребителското устройство, след като бъде кликнат видеоплейъра на YouTube, но YouTube няма да съхранява лична информация за възпроизвеждане на вградените видеоклипове. Повече информация за тази услуга на YouTube може да бъде открита на следния линк - https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=bg
81. Платформата също така предоставя възможност за вход или регистрация в системата с потребителски акаунти на сайтовете Facebook и Google. При избор от страна на Потребителя за вход или регистрация с Facebook или Google, съответният сайт (Facebook или Google), може да събере данни за Потребителя от посещението му в платформата vitrina.bg.
82. Платформата също така предоставя възможност уебсайтовете да бъдат споделяни и да бъдат достъпни, чрез изпращане на линкове в сайтовете Facebook и Twitter, посредством бутони за споделяне. Бисквитките на тези трети страни се използват при активиране на функциите на тези бутони за споделяне на дадена обява. Администраторът няма никакво влияние върху обхвата на данните, които се събират от тези сайтове. Целта, обхвата на данните, тяхната по-нататъшна обработка и използване от тези трети страни, както и правата на Потребителя в тази връзка, и възможностите за настройки за защита на личното му пространство, могат да бъдат получени от инструкциите за защита на данните на съответните сайтове – Facebook -  https://www.facebook.com/about/privacy , https://www.facebook.com/policies/cookies/; Google -  https://policies.google.com/privacy ,  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg#how-google-uses-cookies;
Twitter - https://twitter.com/en/privacy , https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies .
Повече информация за партньорите и използваните бисквитки на платформата vitrina.bg се съдържа на следния електронен адрес: https://www.vitrina.bg/consent/consent_page_cookies.php
83. Платформата vitrina.bg може да съдържа линкове към други сайтове, които имат собствена политика за бисквитките. Администраторът не осъществява контрол върху тези сайтове и не носи отговорност за прилагането на техните политики за поверителност, като призовава Потребителите да се осведомят за тях предварително преди посещаването на подобни сайтове.
84. Потребителят може по всяко време да управлява бисквитките, като ги забрани и/или изтрие. Повечето браузъри са настроени да приемат и изпращат автоматично бисквитки, но имат вградени настройки за бисквитките, периоди на валидност и автоматичното им изтриване. Тези настройки се намират обикновено в менюто „настройки“, „помощ“, „инструменти“ или „редактиране“ на браузъра, чрез които Потребителят може да персонализира употребата на бисквитките. Повече информация за това може да бъде открита в aboutcookies.org и youronlinechoices.eu. Следва да се има предвид, че тези настройки, важат само за конкретен браузър, в който са направени. Ако Потребителят използва различни браузъри или различни устройства, следва да промени настройките за всеки браузър и за всяко устройство. Най-често използваните начини за забрана или изтриване на бисквитките са:
84.1. Премахване на бисквитки от устройство. Потребителят може да изтрие всички бисквитки на устройство си, като изчисти историята на сърфирането в използвания от него интернет браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички сайтове, които е посетил, включително и на платформата vitrina.bg. Следва да се има предвид, че може да бъде изгубена важна информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.).
84.2. Управление на бисквитки на определен сайт. Потребителят може да прецизира контрола върху бисквитките на даден сайт или платформата vitrina.bg, чрез настройките за поверителност и бисквитки в предпочитания от него интернет браузър.
84.3. Блокиране на бисквитки. Потребителят може да настрои използвания от него интернет браузър да не позволява поставянето на бисквитки на устройството му, но след това може да се наложи ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт или платформата vitrina.bg. Възможно е някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизане в профил).
85. Поради това че за нормалното функциониране на интернет платформата са необходими бисквитки, тяхното изключване може да доведе до пълната или частична невъзможност за достъп до платформата vitrina.bg и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от Потребителя при предишни посещения в платформата настройки, и/или до съществено влошаване на качеството на услугите, за което Администраторът не носи отговорност. С настоящото Потребителят се съгласява, че ако блокира и/или премахне някои или всички бисквитки, същият няма да има достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Администратора.
86. Потребителят разполага и с всички останали права относно защитата на личните му данни, във връзка с използваните бисквитки на платформата vitrina.bg, регламентирани в т.69 и следващите от настоящите Условия и в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
87. Настоящата Политика за бисквитките е част от Условията за използване на услугите на vitrina.bg.

XIII. Промени
88. Администраторът си запазва правото едностранно и по всяко време да изменя настоящите Условия, Политиката си за защита на личните данни и Политиката си за бисквитките, като своевременно публикува тези промени в интернет платформата на адрес: https://www.vitrina.bg/terms-and-conditions. Същите влизат в сила в деня на публикуването им на посочения електронен адрес.
89. Потребителят е длъжен да проверява актуалността на Условията във всеки един момент преди да използва интернет платформата. Ако Потребителят продължи да използва услугите на Администратора след актуализацията на Условията и на Политика за защита на личните данни, ще се счете че ги е прочел, приел и се е съгласил с промените.
90. Ако Потребителят не е съгласен с промените в Условията или Политика за защита на личните данни, същият следва да преустанови ползването на услугите на Администратора и да изтрие потребителския си профил.
91. За всички неуредени с настоящите Условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

XIV. Информация за контакт
ВитринаБГ
УЛ БРАЦИГОВО 63, гр. Перник
2300 гр. Перник, България
Имейл: [email protected]